Regulamin publikowania opinii.

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat mojej działalności oraz moich usług. Gdy mówię o mnie, mam na myśli następujący podmiot: Dawid Werens, NIP 5871684300, REGON 389271677, ul. Morenowa 11, 84-120, Władysławowo.
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie dawidwerens.pl.
 3. Wszystkie publikowane na mojej stronie internetowej opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z moich usług lub je nabyli.
 4. Nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii na mojej stronie internetowej. Z prośbą o przekazanie opinii zwracam się do każdego mojego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzymam, samodzielnie publikuję ją na stronie.
 5. Nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacę za wystawienie opinii.
 6. Nie wszystkie opinie, które otrzymuję, podlegają publikacji. We własnym zakresie decyduję, czy daną opinię chcę wykorzystać.
 7. Prośbę o wystawienie opinii wysyłam na adres e-mail klienta, który pozyskałem przy zawieraniu z klientem umowy, co traktuję jako mechanizm zapewniający że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z moich usług lub je nabył.
 8. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a ja opublikowałem taką opinię na mojej stronie, zgłoś mi ten fakt, wysyłając wiadomość na adres info@dawidwerens.pl. Rozpatrzę takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usunę opinię z mojej strony internetowej.
 9. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na mojej stronie jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres info@dawidwerens.pl. Każdą skargę rozpatruję w ciągu 14 dni.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2022.
 11. Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informuję poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne będą do ściągnięcia w formacie .pdf, w formie linków znajdujących się poniżej regulaminu (aktualnie brak).

Osobiste i dynamiczne wsparcie Twojej marki z zakresu brandingu.

E-mail: info@dawidwerens.pl
Telefon: 513 795 072

© 2024 Dawid Werens

dawid-werens-logo-sygnet-czarne